Parlamentin kysymys - E-7869/2010Parlamentin kysymys
E-7869/2010

  Koirien kuolemaksi koituva järjetön laki

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-7869/2010
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Cristiana Muscardini (PPE)

  Moby Lines ‑yhtiön aluksella omistajiensa kanssa ollut koira putosi veteen 30. kesäkuuta. Laivan kapteeni ei matkustajien useista pyynnöistä huolimatta pysäyttänyt alusta koiran pelastamiseksi. Komissiota pyydetään täsmentämään seuraavat asiat:

  1. Onko eläintenpelastus sisällytetty muiden jäsenvaltioiden meriliikennelakeihin?

  2. Katsooko se, että uusien tieliikennesääntöjen mukainen velvollisuus auttaa eläimiä on ulotettava myös meriliikennesääntöihin?

  EYVL C 243 E, 20/08/2011