Parlamentin kysymys - E-7869/2010Parlamentin kysymys
E-7869/2010

Koirien kuolemaksi koituva järjetön laki

Kirjallisesti vastattava kysymys E-7869/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Cristiana Muscardini (PPE)

Moby Lines ‑yhtiön aluksella omistajiensa kanssa ollut koira putosi veteen 30. kesäkuuta. Laivan kapteeni ei matkustajien useista pyynnöistä huolimatta pysäyttänyt alusta koiran pelastamiseksi. Komissiota pyydetään täsmentämään seuraavat asiat:

1. Onko eläintenpelastus sisällytetty muiden jäsenvaltioiden meriliikennelakeihin?

2. Katsooko se, että uusien tieliikennesääntöjen mukainen velvollisuus auttaa eläimiä on ulotettava myös meriliikennesääntöihin?

EYVL C 243 E, 20/08/2011