Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 41k
1 oktober 2010
E-7869/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-7869/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Cristiana Muscardini (PPE)

 Angående: Den absurda lag som gör så att hundar dör
 Skriftligt svar 

Den 30 juni i år föll en hund överbord från ett fartyg tillhörande företaget Moby Lines som hunden färdades på tillsammans med sin husse och matte. Hunden läts drunkna eftersom kaptenen, trots upprepade vädjanden från passagerarna, inte stannade fartyget för att rädda den.

Mot denna bakgrund undrar jag följande:

1. Finns det några bestämmelser om räddningsinsatser för djur i de andra EU‑medlemsstaternas sjöfartslagstiftning?
2. Anser inte kommissionen att den skyldighet om räddningsinsatser för djur som föreskrivs i den nya vägtrafiklagstiftningen även bör finnas i sjöfartslagstiftningen?

Frågans originalspråk: ITEGT C 243 E, 20/08/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy