Parlamentsfråga - E-7869/2010Parlamentsfråga
E-7869/2010

Den absurda lag som gör så att hundar dör

Frågor för skriftligt besvarande E-7869/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Cristiana Muscardini (PPE)

Den 30 juni i år föll en hund överbord från ett fartyg tillhörande företaget Moby Lines som hunden färdades på tillsammans med sin husse och matte. Hunden läts drunkna eftersom kaptenen, trots upprepade vädjanden från passagerarna, inte stannade fartyget för att rädda den.

Mot denna bakgrund undrar jag följande:

EGT C 243 E, 20/08/2011