Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-7874/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-7874/2010

Sikkerhed omkring pesticider, der forhandles bredt

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-7874/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Det nævnes i en undersøgelse[1], at glyfosat, det aktive stof i verdens mest solgte pesticid, Roundup, fremkalder deformiteter hos forsøgsdyr såsom fostre af frøer og kyllinger ved doser, der er langt lavere end dem, der anvendes ved landbrugets sprøjtninger, og langt under de minimumgrænser for rester i produkter, der er gældende i EU. Anledning til undersøgelsen var sundhedsrapporter, hvori der viste sig at være et højt antal misdannelser hos nyfødte i landbrugsområder i Argentina, hvor der dyrkes den genmodificerede soja Roundup Ready (RR) fra Monsante i kæmpestore monokulturer med hyppige sprøjtninger fra luften.

Tallene er måske mere end indicier: Den maksimale grænseværdi for glyfosat i sojafrø, der er tilladt i EU, er 20 mg/kg. Det er interessant, at denne grænse er hævet 200 gange (fra 0,1 mg/kg til 20 mg/kg i 1997), efter at den genmodificerede RR-soja begyndte at blive forhandlet i Europa. Den omtalte undersøgelse fandt deformiteter hos fostre, der havde været udsat for 2,03 mg/kg glyfosat. Sojaen selv kan som produkt indeholde rester af glyfosat på indtil 17 mg/kg. Roundup anvendes i høj grad i kombination med genmodificeret soja.

 

Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:

EFT C 243 E af 20/08/2011