Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-7874/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-7874/2010

Ασφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείας κυκλοφορίας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-7874/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Έρευνα[1] αναφέρει ότι το Glyphosate, το ενεργό συστατικό του μεγαλύτερου σε πωλήσεις ζιζανιοκτόνου στον κόσμο, Roundup, προκαλεί δυσπλασίες σε πειραματόζωα εμβρύων βατράχου και κοτόπουλα, σε δόσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στους γεωργικούς ψεκασμούς και πολύ πιο κάτω από τα ανώτατα όρια καταλοίπων σε προϊόντα που ισχύουν για την ΕΕ Αφορμή για την έρευνα υπήρξαν υγειονομικές εκθέσεις όπου παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά δυσπλασιών σε νεογνά, σε αγροτικές περιοχές της Αργεντινής, όπου η γενετικά τροποποιημένη σόγια «Roundup Ready» (RR) της Monsanto καλλιεργείται σε αχανείς μονοκαλλιέργειες με τακτικούς εναέριους ψεκασμούς.

Οι αριθμοί είναι ίσως περισσότερο από ενδεικτικοί: Το Ανώτατο Όριο Υπολειμμάτων (ΑΟΥ) που επιτρέπεται για το glyphosate στους σπόρους σόγιας στην ΕΕ είναι 20 mg/kg. Ενδιαφέρον είναι πως το όριο αυτό αυξήθηκε 200 φορές (από 0,1 mg/kg σε 20 mg/kg το 1997) αφότου η γενετικά τροποποιημένη RR σόγια κυκλοφόρησε εμπορικά στην Ευρώπη. Η υπό συζήτηση έρευνα βρήκε δυσπλασίες σε έμβρυα τα οποία εκτέθηκαν σε 2,03 mg/kg glyphosate. Η ίδια η σόγια μπορεί ως προϊόν να περιέχει υπολείμματα glyphosate έως και 17 mg/kg. Το Roundup χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε συνδυασμό με γενετικά τροποποιημένη σόγια.

Ερωτάται η Επιτροπή:

ΕΕ C 243 E, 20/08/2011