Parlamentin kysymys - E-7874/2010Parlamentin kysymys
E-7874/2010

Laajasti käytetyn torjunta-aineen turvallisuusstandardit

Kirjallisesti vastattava kysymys E-7874/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Tutkimustulokset[1] osoittavat, että glyfosaatti, eniten myydyn rikkakasvimyrkky Roundupin sisältämä tehoaine, aiheuttaa laboratorioissa sammakoille ja kanojen alkioille epämuodostumia annosteltuna paljon vähäisempinä määrinä kuin maataloudessa käytetyissä sadettimissa ja paljon vähäisempinä määrinä kuin EU:n torjunta-ainejäämille vahvistetut enimmäismäärät. Tutkimus toteutettiin, koska lääketieteelliset raportit osoittivat suurta epämuodostumisastetta Argentiinan maatalousalueiden syntyneissä. Siellä suurilla alueilla viljellään yksinomaan Monsanton muuntogeenistä ”Roundup Ready” (RR) soijaa, joka suihkutetaan säännöllisesti ilman kautta.

Luvut puhuvat puolestaan: EU:ssa sallittu glyfosaattijäämien enimmäismäärä soijan siemenissä on 20 mg/kg. Tätä enimmäismäärää nostettiin merkittävästi kertoimella 200 (0,1 mg/kg:sta 20 mg/kg:ssa vuonna 1997), kun muuntogeenisen RR-soijan markkinointi alkoi Euroopassa. Edellä mainittujen tutkimustulosten mukaan alkion epämuodostumista aiheuttaa altistuminen 2,03 mg/kg glyfosaattipitoisuudelle. Kyseinen soija voi kuitenkin sisältää jopa 17 mg/kg:n glyfosaattijäämäpitoisuuksia. Roundupia käytetään yleisesti muuntogeenisen soijan yhteydessä.

Edellä esitetyn valossa kysyn seuraavaa:

EYVL C 243 E, 20/08/2011