Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 40k
6. oktober 2010
E-7992/2010
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-7992/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Christel Schaldemose (S&D)

 Om: Stamtavler og HD-fotografering
 Skriftlig besvarelse 

Dansk Kennel Klub har monopol på dansk stambogsføring af hunde med en FCI-stambog (internationalt godkendt stambog). For at blive optaget i stambogen skal man fremvise en ajourført avlsbog samt røntgenfotos af hundens albuer og hofteled (HD-scanning).

Dansk Kennel Klub har nægtet at godkende HD-scanning af danske hunde foretaget af tyske fotografer, mens de godkender samme type scanninger fra samme fotografer, hvis de foretages på tyske hunde. Det forhindrer danske hundeejere i at få foretaget scanningen uden for Danmark, hvor det er mere praktisk i forbindelse med køb af avlshunde - og betydeligt billigere.

Enkelte danskere omgår denne regel ved at sælge deres hund til en tysk stråmand, mens de får foretaget scanningerne, for så at købe den tilbage igen.

Kan Kommissionen oplyse, om Dansk Kennel Klub overtræder Rådets direktiv 91/174/EØF af 25. marts 1991 om de zootekniske og genealogiske betingelser for handel med racerne(1) og princippet om fri bevægelighed for tjenesteydelser, eftersom de diskriminerer mellem danske og tyske hundeejere?

(1)EFT L 85 af 5.4.1991, s. 37.

 EFT C 243 E af 20/08/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik