Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 45k
6 Οκτωβρίου 2010
E-7992/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-7992/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Christel Schaldemose (S&D)

 Θέμα: Γενεαλογικά βιβλία και απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας
 Γραπτή απάντηση 

Η Dansk Kennel Klub κατέχει το μονοπώλιο στην τήρηση γενεαλογικών βιβλίων για σκύλους με γενεαλογικό βιβλίο της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας FCI (διεθνώς αναγνωρισμένο γενεαλογικό βιβλίο). Προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας σκύλος στο γενεαλογικό βιβλίο, θα πρέπει να επιδειχθεί ενημερωμένο μητρώο καθώς και ακτινογραφικές απεικονίσεις των αρθρώσεων γονάτου και ισχίου (HD-scanning).

Η Dansk Kennel Klub αρνείται να αναγνωρίσει ακτινογραφικές απεικονίσεις (HD-scanning) δανικών σκύλων που ελήφθησαν από γερμανούς επαγγελματίες, ενώ αναγνωρίζουν τον ίδιο τύπο απεικονίσεων από τους ίδιους επαγγελματίες εάν πρόκειται για γερμανικούς σκύλους. Αυτό εμποδίζει τους δανούς ιδιοκτήτες σκύλων να πραγματοποιούν τις απεικονίσεις εκτός Δανίας, όπου είναι πιο πρακτικό στο πλαίσιο της αγοράς σκύλων εγγεγραμμένων σε γενεαλόγιο, ενώ είναι επίσης αρκετά φθηνότερο.

Ορισμένοι Δανοί παρακάμπτουν αυτόν τον κανόνα πουλώντας τον σκύλο τους σε γερμανό εικονικό αγοραστή, έως ότου γίνει η απεικόνιση και τον ξαναγοράζουν στη συνέχεια.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει εάν η Dansk Kennel Klub παραβιάζει την οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που διέπουν την εμπορία ζώων φυλής (ράτσας)(1), καθώς και την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, εφόσον προβαίνει σε διάκριση μεταξύ δανών και γερμανών ιδιοκτητών σκύλων;

(1)ΕΕ L 85 της 25.10.2003, σ. 37.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DAΕΕ C 243 E, 20/08/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου