Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 22k
6 oktober 2010
E-7992/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-7992/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Christel Schaldemose (S&D)

 Angående: Stamtavlor och HD-datortomografi
 Skriftligt svar 

Dansk Kennel Klub har monopol på dansk stambokföring av hundar med en av FCI godkänd stambok (internationellt godkänd stambok). För att bli upptagen i stamboken ska man framlägga en aktualiserad stambok samt röntgenbilder av hundens armbågar och höftleder.

Dansk Kennel Klub har vägrat att godkänna röntgenbilder av danska hundar som tagits av tyska fotografer, medan de godkänner samma slags undersökningar från samma fotografer om de görs på tyska hundar. Det hindrar danska hundägare att få undersökningen genomförd utanför Danmark, vilket är mer praktiskt i samband med köp av avelshundar – och betydligt billigare.

Enskilda danskar kringgår denna regel genom att sälja sin hund till en tysk bulvan medan de får undersökningarna genomförda för att därefter köpa tillbaka hunden igen.

Mot denna bakgrund undrar jag följande:

Kan kommissionen upplysa om Dansk Kennel Klub bryter mot rådets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 om krav beträffande avel och härstamning vid saluföring av renrasiga djur(1) och principen om fri rörlighet för tjänster eftersom de diskriminerar mellan danska och tyska hundägare?

(1)EGT L 85, 5.4.1991, s. 37.

Frågans originalspråk: DAEGT C 243 E, 20/08/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy