Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 48kWORD 41k
2010. október 15.
E-8195/2010
Írásbeli választ igénylő kérdés: E-8195/2010
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Stephen Hughes (S&D) , Jutta Steinruck (S&D) , Richard Howitt (S&D) , Ole Christensen (S&D) , Göncz Kinga (S&D) és Elizabeth Lynne (ALDE)

 Tárgy: Az azbeszt betiltása és eltávolítása
 Írásbeli válasz 

Az 1907/2006/EK rendeletnek(1) a XVII. melléklet tekintetében való módosítása nyomán megerősítést nyert az azbesztre vonatkozó általános tilalom alóli néhány kivétel. Figyelembe véve, hogy Európában még távolról sem létezik átfogó piacfelügyelet, továbbá hogy a harmadik országokból származó és esetleg 2005 előtt gyártottként megjelölt építőanyagok azbesztet tartalmazhatnak, nem zárható ki a XVII. melléklet rendelkezéseivel való visszaélés.

A Parlament 2009. május 7-i állásfoglalásában(2) sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mostanáig nem volt lehetséges a tilalom alól mentesített árucikkek európai listájának létrehozása.

1. Milyen lépéseket kíván tenni a Bizottság annak befolyásolása érdekében, hogy az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletét a melléklet 2. pontjának 6. alpontjához tartozó árucikkek fajtái tekintetében miként hajtják végre a tagállamok?

2. Tervezi-e a Bizottság, hogy e kizárólagos listát legkésőbb 2012. január 1-jéig létrehozza?

3. Milyen módon készíti el a Bizottság ezt a listát?

(1)HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2)P6_TA(2009)0390.

A kérdés eredeti nyelve: ENHL C 249 E, 26/08/2011
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat