Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 40k
13. oktober 2010
E-8217/2010
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-8217/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 Om: Indect-projektet
 Skriftlig besvarelse 

I det syvende rammeprogram om forskning, teknologisk udvikling og demonstration er der blevet givet et tilskud på 10,91 mio. euro til Indect (Intelligent information system supporting observation, serching and detection for security of citizens in urban environment). Indect-projektet har sået stor tvivl om dets manglende etik, uberettigede kontrol af borgerne uden at yde dem retsbeskyttelse, manglende garanti af privatlivets fred og projektet er sågar blevet anklaget for at spionere. I svarene E-1385/10, E/1332/10, E-2186/10, E-3190/10, E-1004/10 og E-6084/09 lader Antonio Trajani og Günther Verheugen det stå klart, at det ikke er et eksisterende instrument, at projektet udelukkende går ud på at udvikle en metodik som er på eksperimentalstadiet, og som endnu ikke anvendes på befolkningen, og at de derfor ikke kan udtale sig om, hvorvidt projektet overtræder nogen regler, idet den lovramme der vil findes ved metodens eventuelle indførelse, ikke kendes. Ifølge dokumenter offentliggjort af Piratenpartei Deutschland den 8. september 2010 ville nogle af de instrumenter Indect forventer at kunne bruge, overtræde de nuværende EU-regler.

Er de dokumenter, Piratenpartei Deutschland har offentliggjort, Indect-projektets arbejdsdokumenter?

Hvis der er stå stor tvivl om gennemførelsen, når først metodikken for Indect-systemet er udviklet, er det så økonomisk effektivt, at Kommissionen bruger 10,90 mio. euro på at finansiere et projekt, som sandsynligvis ikke vil kunne gennemføres, idet det overtræder databeskyttelsesdirektivet?

På hvilken måde kan dette projekt bidrage til det syvende rammeprograms mål om at finansiere forskningsaktiviteter og til Lissabonstrategien, som går ud på at blive verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige videnbaserede økonomi?

Hvorfor finansieres Indect som et forsknings- og udviklingsprojekt og ikke som et sikkerheds- og forsvarsprojekt?

Hvilke aktiviteter udfører de spanske deltagere i projektet, Apif Moviquity S.A. og Carlos III universitet i Madrid, helt konkret?

Forespørgslens originalsprog: ESEFT C 249 E af 26/08/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik