Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 51kWORD 45k
13 Οκτωβρίου 2010
E-8217/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-8217/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 Θέμα: Σχέδιο Indect
 Γραπτή απάντηση 

Στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης χορηγήθηκε επιδότηση ύψους 10,91 εκατομμυρίων ευρώ στο σχέδιο Indect (έξυπνο σύστημα πληροφοριών για την υποστήριξη της παρατήρησης, της αναζήτησης και του εντοπισμού για την ασφάλεια των πολιτών σε αστικό περιβάλλον). Το σχέδιο Indect ήγειρε πολλές αμφιβολίες σχετικά με την έλλειψη δεοντολογίας που το χαρακτηρίζει, τον αδικαιολόγητο έλεγχο πολιτών χωρίς νομική προστασία, την απουσία εγγυήσεων όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, και κατηγορήθηκε ακόμη και ως κατασκοπευτικό. Στις απαντήσεις E-1385/10, E/1332/10, E-2186/10, E-3190/10, E-1004/10 και E-6084/09, ο κ. Trajani και ο κ. Verheugen καθιστούν σαφές ότι «δεν πρόκειται για ένα μέσο το οποίο υπάρχει ήδη», το σχέδιο είναι απλώς η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας η οποία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και δεν εφαρμόζεται ακόμη στο σύνολο των πολιτών και, επομένως, δεν μπορούν να αποφανθούν σχετικά με τη μη τήρηση της νομοθεσίας εκ μέρους του σχεδίου, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό ποιο θα είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο όταν θα είναι δυνατή η εφαρμογή του. Σύμφωνα με ορισμένα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το Piratenpartei Deutschland στις 8 Σεπτεμβρίου, μερικά από τα μέσα που προβλέπει το σχέδιο Indect θα παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το Piratenpartei Deutschland είναι έγγραφα εργασίας του σχεδίου Indect;

Εάν υπάρχουν τόσες αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας του συστήματος Indect όταν αυτή αναπτυχθεί, είναι αποδοτικό από οικονομική άποψη να δαπανήσει η Επιτροπή 10,90 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση ενός σχεδίου, το οποίο πιθανώς δεν θα μπορεί να εφαρμοσθεί, επειδή δεν θα τηρεί την οδηγία για την προστασία των δεδομένων;

Με ποιον τρόπο μπορεί το σχέδιο αυτό να συμβάλει στον στόχο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου που χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας και δραστηριότητες της στρατηγικής της Λισαβόνας προκειμένου να καταστεί η ΕΕ η «δυναμικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο»;

Γιατί χρηματοδοτείται το σχέδιο Indect ως σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης και όχι ως σχέδιο ασφάλειας και άμυνας;

Ποια είναι η συγκεκριμένη δραστηριότητα των δύο ισπανών συμμετεχόντων στο σχέδιο, δηλαδή της Apif Moviquity S.A. και του Πανεπιστημίου Carlos III της Μαδρίτης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ESΕΕ C 249 E, 26/08/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου