Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 40kWORD 41k
13. lokakuuta 2010
E-8217/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys E-8217/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 Aihe: Indect-hanke
 Kirjallinen vastaus 

Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn seitsemännessä puiteohjelmassa on myönnetty yhteensä 10,9 miljoonan euron arvoinen tuki Indect-ohjelmalle (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment). Indect-hanke on herättänyt paljon epäilyksiä, jotka ovat seurausta eettisistä puutteista, kansalaisten perusteettomasta valvonnasta ilman oikeussuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien takeiden puutteista. Hanketta on jopa syytetty vakoilusta. Kysymyksiin E‑1385/10, E‑1332/10, E‑2186/10, E‑3190/10, E‑1004/10 ja E‑6084/09 antamissaan vastauksissa komission jäsenet Trajani ja Verheugen tekivät selväksi, että ”kyseessä ei ole olemassa oleva väline”, että hanke koskee ainoastaan metodologian kehittämistä ja on tällä hetkellä kokeiluvaiheessa ja että hanketta ei vielä sovelleta kansalaisiin, minkä seurauksena hankkeen ei voida väittää rikkovan lakia, koska hankkeen mahdollisen soveltamisen ajankohtana voimassa oleva oikeudellinen kehys ei ole vielä tiedossa. Piratenpartei Deutschland -puolueen 8. syyskuuta julkaisemien asiakirjojen mukaan osa Indect-hankkeessa valmistelluista välineistä on EU:n nykyisen lainsäädännön vastaisia.

Ovatko Piratenpartei Deutschland -puolueen julkaisemat asiakirjat Indect-hankkeeseen liittyviä työasiakirjoja?

Onko taloudellisesti kannattavaa, että komissio tuhlaa 10,90 miljoonaa euroa sellaisen hankkeen rahoittamiseen, jota ei todennäköisesti voida panna täytäntöön sen tietosuojadirektiiviä rikkovien ominaisuuksien vuoksi, kun otetaan huomioon, että Indect-järjestelmän metodologian kehittämisen jälkeiseen täytäntöönpanoon liittyy näin paljon epäilyksiä?

Miten tämä hanke voi auttaa saavuttamaan tutkimustoimien rahoituksen lähteenä toimivan seitsemännen puiteohjelman tavoitteet tai Lissabonin strategian tavoitteen, jonka mukaan unionista on tultava ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous”?

Miksi Indect-hanketta rahoitetaan tutkimus- ja kehityshankkeena eikä turvallisuus- ja puolustushankkeena?

Mitä konkreettisia tehtäviä hankkeeseen osallistuvat espanjalaiset toimijat, Apif Moviquity S.A. ja Universidad Carlos III de Madrid, ovat suorittaneet?

Kysymyksen alkukieli: ESEYVL C 249 E, 26/08/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö