Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-8449/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-8449/2010

Hvalpeopdræt

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-8449/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Glenis Willmott (S&D) og David Martin (S&D)

Er Kommissionen bekendt med hvalpeopdræt, som fortsættes på tværs af EU, særligt i Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Ungarn og Polen? Dyrene masseavles og tages fra deres mødre meget tidligt i deres udvikling, hvilket gør dem sårbare over for sygdom og psykisk skadede. De standarder, de holdes i, ligger langt fra de europæiske regler om dyrevelfærd. Hvalpene smugles herefter på tværs af EU for at blive solgt til en lavere pris end dem, der er lovligt avlet og etisk opfostret.

Hvilke skridt tager Kommissionen for at sikre bedre kontrol med den ulovlige handel med hvalpe på tværs af EU's grænser? Overvejer Kommissionen bestemmelser, der kræver registrering af hunde?

EFT C 249 E af 26/08/2011