Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 40k
26. oktober 2010
E-8705/2010
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-8705/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Om: Forvaltningsplaner for vandområdedistrikter i Grækenland
 Skriftlig besvarelse 

Den græske regering har gennemført finanseringen af udarbejdelsen af forslag til forvaltningsplaner for vandområdedistrikterne i overensstemmelse med anvendelsen af artikel 13 i vandrammedirektivet, direktiv 2000/60/EF.(1)

Dette er sket, til trods for at de påkrævede forhåndsundersøgelser ikke overholdes i henhold til artikel 8 i direktivet, som omhandler overvågningen af overfladevand og grundvand.

Der findes ingen ingen videnskabelige data, nærmere bestemt biologiske data, som understøtter gennemførelsen af forvaltningsplanerne. Eftersom der endnu ikke eksisterer en form for overvågningsnetværk, vil det ikke være muligt at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger/projekter, der vil være sat i værk.

Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:

1. Er Kommissionen enig i finanseringen af projekter i en medlemsstat, som ikke opfylder de vigtige tilstrækkelighedskriterier for de forskellige delhandlinger?
2. Hvilke foranstaltninger har den til hensigt at træffe med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af EU-midlerne i en sag som denne?

(1)http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263598-2010:TEXT:EL:HTML

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 249 E af 26/08/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik