Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 40kWORD 40k
26. lokakuuta 2010
E-8705/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys E-8705/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Aihe: Vesipiirien hoitosuunnitelmat Kreikassa
 Kirjallinen vastaus 

Kreikan hallitus on päättänyt rahoittaa vesipiirien hoitosuunnitelmien laadinnan yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (EY) N:o 2000/60(1) 13 artiklan mukaisesti.

Ennen päätöksentekoa ei kuitenkaan ollut tehty vaadittuja töitä mainitun direktiivin 8 artiklan mukaisen pintaveden ja pohjaveden tilan seuraamiseksi. Hoitosuunnitelmien toteuttamista tukevia, etenkään biologisia, tietoja ei ole. Seurantaverkoston puuttumisen vuoksi ei ole myöskään mahdollista arvioida toteutettujen toimenpiteiden ja/tai töiden tehokkuutta.

Komissiolle esitetään seuraavat kysymykset:

1. Myöntääkö se rahoitusta sellaisen jäsenvaltion toimille, joka ei noudata toteutettavien toimien fyysiselle tavoitteelle asetettuja ennakkovaatimuksia?
2. Mihin toimiin se aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin varoja hyödynnetään tehokkaasti?

(1)http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263598-2010:TEXT:FI:HTML.

Kysymyksen alkukieli: ELEYVL C 249 E, 26/08/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö