Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-8802/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-8802/2010

  Internetblokering og børnepornografi

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-8802/2010
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) og Nadja Hirsch (ALDE)

  Kommissionen finansierer projektet CIRCAMP (COSPOL Internet Related Child Abusive Material Project). CIRCAMP har til formål at bekæmpe den organiserede kommercielle distribution af dokumenteret seksuelt misbrug af børn, ofte kaldet børnepornografi. Projektet fremmer imidlertid indførelse og anvendelse af internetblokering i hele Europa. Blokeringen foretages på domæneniveau, således at domænenavne (f.eks. www.yahoo.com) ville blive blokeret, hvis f.eks. én enkelt side indeholdt ét ulovligt billede. På CIRCAMP's websted praler man af, hvad man anser for at være en positiv virkning af den ukritiske blokering af websteder på domæneniveau. Det fremgår af webstedet, at hvis en indehaver af et domæne uagtsomt eller forsætligt placerer materiale om børnemisbrug på sit domæne, og det blokeres af politiet, bliver blokeringen ikke løftet, før materialet er blevet fjernet. Det fremgår endvidere, at man mener, dette vil give udbydere af indhold på internettet incitament til at gøre en aktiv indsats for at undgå filer med seksuelt misbrug af børn i deres systemer/tjenester — http://circamp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11:circamp-overview&catid=1:project&I.

  Det er værd at påpege, at udbyderne af indhold og domæneindehaverne meget ofte ikke er de samme personer/virksomheder — f.eks. er en blogudbyder indehaver af domænet, mens bloggerne er udbyderne af indholdet.

  Alle tjenesteudbydere, der giver offentligheden mulighed for at lægge materiale ud på internettet, står derfor i en situation, hvor deres tjeneste — uden varsel eller behørig procedure — kan blive blokeret. Endvidere kan blokeringen pålægges uden nogen klar adgang til appel eller klar ansvarsfordeling. Som følge heraf er den eneste sikre tilgang, for de virksomheder, der er så store, at de har råd til det, at behandle denne trussel som en generel forpligtelse til at overvåge — ikke alene for ulovlige materiale, som de ikke er uddannet til at identificere, men for alt materiale, der risikerer at blive anset for ulovligt.

  1. Kan Kommissionen forklare, hvorfor den yder finansiel støtte til denne i praksis »generelle forpligtelse til at overvåge«, som strider imod formålet med e-handelsdirektivet (2000/31/EF[1])?

  2. Endvidere kan det ikke undgås, at blokering af hele domæner også vil medføre blokering af lovligt materiale, og ovenstående indhold fra CIRCAMP's websted synes minsandten at fremstille dette som et fortrin. Kunne kommissær Malmström forklare, hvordan denne forsætlige blokering af lovligt materiale via ukritisk blokering af domæner er i overensstemmelse med hendes udtalelse om, at hun personligt ville være stærk modstander af blokering af andet materiale end materiale om børnemisbrug (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive /Speech%20 %20Malmstrom%20-%20Combating%20sexual%20abuse%2006_05_2010.pdf)?

  EFT C 265 E af 09/09/2011