Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-8802/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-8802/2010

  Φραγή του διαδικτύου και παιδική πορνογραφία

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-8802/2010
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 117 του Κανονισμού
  Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) και Nadja Hirsch (ALDE)

  Η Επιτροπή χρηματοδοτεί το CIRCAMP (το πρόγραμμα COSPOL σχετικά με υλικό κακοποίησης παιδιών που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο). Το CIRCAMP έχει ως στόχο την καταπολέμηση της οργανωμένης εμπορικής διανομής καταγεγραμμένης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συχνά καλούμενης «παιδικής πορνογραφίας». Ωστόσο, προωθεί την εισαγωγή και χρήση της φραγής του διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη. Η φραγή πραγματοποιείται στο επίπεδο του «τομέα», προκειμένου να μπλοκάρονται τα ονόματα τομέα (όπως το www.yahoo.com) ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, μίας μόνο σελίδας που περιέχει μία παράνομη εικόνα. Στον ιστότοπό του, το CIRCAMP υπερηφανεύεται για αυτό που θεωρεί ότι αποτελεί τον θετικό αντίκτυπο που έχει η δυνατότητα φραγής ιστοτόπων στο επίπεδο του τομέα αδιακρίτως: «Εάν ένας/μία κάτοχος τομέα τοποθετήσει, ακούσια ή εκούσια, υλικό κακοποίησης παιδιών στον τομέα του/της, και μπλοκαριστεί από την αστυνομία, η φραγή δεν θα αρθεί μέχρι να αφαιρεθεί το υλικό. Πιστεύουμε ότι αυτό θα κινητοποιήσει τους παρόχους περιεχομένου στο διαδίκτυο να καταβάλλουν ενεργά προσπάθειες προκειμένου να αποφεύγουν αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στα συστήματα/υπηρεσίες τους.» http://circamp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11:circamp-overview&catid=1:project&I

  Αξίζει να τονισθεί ότι οι πάροχοι περιεχομένου και οι κάτοχοι τομέα πολύ συχνά δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι/εταιρείες – για παράδειγμα, ένας πάροχος ιστολογίου θα κατέχει τον τομέα, ενώ οι συντάκτες ιστολογίων θα αποτελούν τους «παρόχους περιεχομένου».

  Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να αναρτά υλικό αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να επιβληθεί φραγή στις υπηρεσίες τους χωρίς προειδοποίηση ή τη δέουσα διαδικασία. Επιπλέον, η εν λόγω φραγή μπορεί να επιβληθεί χωρίς να υπάρχουν σαφή μέσα προσφυγής ή σαφείς σχέσεις ευθύνης. Κατά συνέπεια, για εκείνες τις επιχειρήσεις που είναι αρκετά μεγάλες ώστε να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος, η μόνη ασφαλής διαθέσιμη προσέγγιση είναι να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή ως γενική υποχρέωση παρακολούθησης – όχι μόνο για παράνομο υλικό, κάτι το οποίο δεν έχουν την κατάρτιση να κρίνουν, αλλά για κάθε υλικό που κινδυνεύει να θεωρηθεί παράνομο.

  1. Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει γιατί υποστηρίζει οικονομικά αυτήν την de facto «γενική υποχρέωση παρακολούθησης», σε αντίθεση με τον σκοπό της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ[1]);

  2. Επιπλέον, η φραγή ολόκληρων τομέων οδηγεί αναπόφευκτα στη φραγή νόμιμου υλικού. Μάλιστα, το ανωτέρω παράθεμα από τον ιστότοπο του CIRCAMP φαίνεται να το παρουσιάζει αυτό ως προτέρημα. Θα μπορούσε η Επίτροπος Malmström να εξηγήσει πώς αυτή η σκόπιμη φραγή νόμιμου υλικού μέσω της φραγής τομέων αδιακρίτως συνάδει με τη δήλωσή της ότι «προσωπικά θα αντιταχθεί σθεναρά» στη φραγή οποιουδήποτε υλικού πλην του υλικού κακοποίησης παιδιών (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive /Speech%20 %20Malmstrom%20-%20Combating%20sexual%20abuse%2006_05_2010.pdf);

  ΕΕ C 265 E, 09/09/2011