Parlamentin kysymys - E-8802/2010Parlamentin kysymys
E-8802/2010

  Internetin käytön estäminen ja lapsipornografia

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-8802/2010
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) ja Nadja Hirsch (ALDE)

  Komissio rahoittaa CIRCAMP-hanketta (COSPOL Internet Related Child Abusive Material Project). CIRCAMP-hankkeen tavoitteena on torjua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin eli lapsipornografian järjestäytynyttä kaupallista jakelua. Se kuitenkin kannattaa internetin käytön estämistä Euroopan alueella. Estäminen tapahtuu toimialuetasolla, joten toimialueiden nimiä (kuten www.yahoo.com) saatettaan poistaa käytöstä, jos yhdelläkin sivulla on laiton kuva. Verkkosivustollaan CIRCAMP esittelee sen näkökulmasta myönteistä vaikutusta, joka verkkosivustojen harkitsemattomalla toimialuetason estämisellä on: ”Jos toimialueen omistaja julkaisee vahingossa tai tarkoituksella lasten hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia toimialueellaan ja poliisi estää toimialueen käytön, estoa ei peruuteta, ennen kuin materiaali on poistettu. Uskomme, että tämä motivoi internetin sisällöntuottajia pyrkimään aktiivisesti siihen, ettei lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä tiedostoja ole heidän järjestelmissään tai palveluissaan.” http://circamp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11:circamp-overview&catid=1:project&I

  On syytä korostaa, että sisällöntuottajat ja toimialueen omistajat eivät useinkaan ole samoja henkilöitä tai yrityksiä: esimerkiksi blogisivuston tarjoaja omistaa toimialueen, mutta blogien kirjoittajat ovat sisällöntuottajia.

  Kaikki palveluntarjoajat, jotka antavat yleisön julkaista materiaalia, ovat näin ollen tilanteessa, jossa heidän palveluidensa käyttö saatetaan estää ilman varoitusta tai oikeudenmukaista menettelyä. Lisäksi esto saatetaan toteuttaa ilman selkeitä muutoksenhakukeinoja tai vastuusuhteita. Näin ollen yrityksille, jotka ovat riittävän suuria kustantamaan sen, ainoa käytettävissä oleva turvallinen keino on käsitellä tätä uhkausta yleisenä valvontavelvoitteena – ei ainoastaan laittoman materiaalin varalta, jonka tunnistamiseen heillä ei ole pätevyyttä, vaan kaiken mahdollisesti laittomana pidettävän materiaalin varalta.

  1. Voiko komissio selittää, miksi se tukee taloudellisesti tätä yleistä valvontavelvoitetta sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin vastaisesti (2000/31/EY[1])?

  2. Kokonaisten toimialueiden käytön estäminen johtaa vääjäämättä myös laillisen materiaalin käytön estämiseen. Yllä mainitussa lainauksessa CIRCAMP-hankkeen verkkosivustolta annetaan ymmärtää, että tämä on hyvä asia. Voiko komission jäsen Malmström selittää, miten laillisen materiaalin käytön tahallinen estäminen harkitsemattomalla toimialuetason estolla vastaa hänen lausuntoaan siitä, että hän itse vastustaisi voimakkaasti kaiken muun paitsi lasten hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin käytön estämistä (http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/malmstrom/archive /Speech%20%20Malmstrom%20-%20Combating%20sexual%20abuse%2006_05_2010.pdf)?

  EYVL C 265 E, 09/09/2011