Parlamentsfråga - E-8802/2010Parlamentsfråga
E-8802/2010

Internetblockering och barnpornografi

15.10.2010

Frågor för skriftligt besvarande E-8802/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Marietje Schaake (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) och Nadja Hirsch (ALDE)

Kommissionen finansierar Circamp (Cospols projekt för bekämpande av barnpornografiskt material på Internet). Circamp syftar till att bekämpa den organiserade kommersiella spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, ofta kallat ”barnpornografi”. Projektet främjar dock införande och tillämpning av Internetblockering över hela EU. Blockeringen ska tillämpas på ”domännivå”, vilket innebär att ett domännamn (t.ex. www.yahoo.com) skulle blockeras om så bara en enda sida innehåller en olaglig bild. På Circamps webbplats braverar man över det man anser vara de positiva konsekvenserna av en urskillningslös blockering av webbsidor på domännivå: ”Om en domänägare, oavsiktligt eller frivilligt, lägger ut barnpornografiskt material på sin domän och domänen blockeras av polisen kommer blockeringen inte att hävas förrän materialet har avlägsnats. Vi anser att detta kommer att motivera innehållsleverantörer på Internet att inom ramen för deras system/tjänster aktivt försöka undvika filer som visar sexuella övergrepp mot barn”.
http://circamp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11:circamp-overview&catid=1:project&I

Det är värt att påpeka att innehållsleverantörer och domänägare sällan är samma personer/företag – till exempel kan en bloggleverantör äga en domän medan bloggarna är ”innehållsleverantörer”.

Tjänsteleverantörer som gör det möjligt för allmänheten att lägga upp material ställs därför inför en situation där deras tjänster utan varning kan blockeras. Denna blockering kan vidare införas utan några tydliga möjligheter till överklagande eller några klara definitioner av ansvarsområden. Det enda säkra tillvägagångssättet för de företag som är tillräckligt stora för att ha råd är följaktligen att betrakta detta hot som en generell skyldighet att övervaka – inte endast olagligt material, vilket de saknar kompetens att bedöma, utan allt material som riskerar att betraktas som olagligt.

1. Kan kommissionen förklara varför den finansiellt stöder denna ”generella skyldighet att övervaka” som i själva verket strider mot syftet med e-handelsdirektivet (2000/31/EG[1])?

2. Blockeringen av hela domäner leder dessutom oundvikligen till att även lagligt material blockeras. Enligt ovanstående citat från Circamps webbsida tycks detta vara en fördel. Kan kommissionsledamot Cecilia Malmström förklara hur denna avsiktliga blockering av lagligt material, genom en urskillningslös blockering av domäner, ligger i linje med hennes uttalande om att hon ”personligen kraftigt motsätter sig” att blockera något annat än barnpornografiskt material (http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/malmstrom/archive/Speech%20 %20Malmstrom%20-%20Combating%20sexual%20abuse%2006_05_2010.pdf)?

EGT C 265 E, 09/09/2011