Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 43k
23 Νοεμβρίου 2010
E-9580/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-9580/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Ioannis A. Tsoukalas (PPE)

 Θέμα: Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες της ΕΕ
 Γραπτή απάντηση 

Τον Ιούλιο του 2010, η ελληνική κυβέρνηση πραγματοποίησε απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Από την διαδικασία αυτή, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ως και τις 29/07/2010, ο συνολικός αριθμός των μοναδικών απογραφέντων ήταν 768 009 άτομα, εκ των οποίων το 82 % είναι μόνιμοι υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών και δημόσιων λειτουργών), 7 % με συμβάσεις αορίστου χρόνου και 6 % με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, «τα στοιχεία είναι κατά δήλωση και κατά συνέπεια μπορεί να εμφανίζουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τα πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να έχουν απογραφεί από παρανόηση, ή σκόπιμα, άνθρωποι που δεν είχαν υποχρέωση να απογραφούν (πχ συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ). Επίσης, μπορεί να μην έχουν απογραφεί, από παρανόηση, λόγω προβλήματος ή από αντίδραση, αμοιβόμενοι, που είχαν την υποχρέωση να απογραφούν».

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Τι στοιχεία διαθέτει για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στα κράτη μέλη της ΕΕ;
2. Τι ποσοστό του εργατικού δυναμικού αποτελούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ποιος είναι ο μέσος μισθός τους σε κάθε κράτος μέλος και ποια η μέση αγοραστική δύναμη για κάθε κράτος μέλος;
3. Τι ποσοστό του ΑΕΠ καλύπτει ο δημόσιος τομέας σε κάθε κράτος μέλος; Τι στοιχεία διαθέτει για την παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα σε κάθε κράτος μέλος;
4. Ποιος σχεδιασμός προβλέπεται στο μνημόνιο της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ) για το μέγεθος του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα; Ποια εκτιμάται ότι θα είναι η επίπτωση των προβλεπόμενων αλλαγών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

 ΕΕ C 265 E, 09/09/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου