Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 22k
26 november 2010
E-9887/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-9887/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)

 Angående: Förföljelser av kristna i Irak
 Skriftligt svar 

Förföljelserna av kristna i Irak tilltar. Den 31 oktober dog 52 personer i en attack mot en katolsk katedral och den 10 november dödades ytterligare tre och dussintals skadades i bomb- och granatattacker mot kristna i Bagdad.

Den kaldeiske ärkebiskopen i Kirkuk, Louis Sako, rapporterade på konferensen i Europaparlamentet den 5 oktober 2010 att ”sedan den amerikanska invasionen av Irak 2003 har attacker mot 51 olika kyrkor utförts, en biskop och tre präster har förts bort och dödats, cirka 900 oskyldiga kristna dödats och tusentals tvingats fly sina hem för att söka skydd”.

Dessa händelser visar att religionsfriheten, som hör till de mänskliga rättigheterna vilka garanteras i artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, är drastiskt begränsad, i synnerhet vad gäller kristna minoriteters rättigheter.

Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att kristna i Irak ska garanteras religionsfrihet och frihet att utöva religiösa ceremonier?

På vilket sätt beaktar kommissionen förföljelserna av kristna i Irak i en gemensam EU-strategi för Irak för åren 2011–2013?

Bör inte religiös frihet i världen inta en större plats i den verksamhet som bedrivs av EU såsom organisation som stödjer mänskliga rättigheter i världen?

Frågans originalspråk: PLEGT C 265 E, 09/09/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy