Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 42k
4. helmikuuta 2011
E-000653/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-000653/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)

 Aihe: Epäterveen kilpailun uhka Venäjän ja Euroopan unionin välisessä kuparikaupassa
 Kirjallinen vastaus 

Kehitysmaana Venäjä on saanut 1,3 prosentin etuuskohtelun venäläisten kuparista tehtyjen puolivalmisteiden arvotullista. Venäjän hallitus puolestaan aikoo ottaa uudelleen käyttöön valssattujen tuotteiden valmistukseen käytettävän kuparikatodin (CN 7403110000) kymmenen prosentin suuruisen vientitullin.

Näin korkean tullin käyttöönoton seurauksena venäläisen raaka-aineen myynti loppuu Euroopan unionin markkinoilla ja johtaa valssattujen tuotteiden tuotannon kasvuun Venäjällä ja siten venäläisten puolivalmisteiden tulvaan Euroopan unionin markkinoilla.

Tällaiset toimet asettavat kuparista valmistettujen puolivalmisteiden tuottajat epäedulliseen asemaan EU:n markkinoilla ja antavat venäläisille yrityksille mahdollisuuden tarjota tuotteitaan paljon edullisemmin.

Voiko yllä kuvatun tilanteen johdosta ryhtyä toimiin Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken kumppanuuden perustamisesta tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen III luvun 17 ja 18 artiklojen nojalla?

Onko Euroopan komissio ryhtynyt jo toimenpiteisiin estääkseen Euroopan unionin toimijoiden kannalta epäedullisten säännösten käyttöönoton kuparimarkkinoilla?

Mihin toimiin Euroopan komissio aikoo ryhtyä Euroopan unionin ja Venäjän välisen kuparivalmisteiden ja kuparista tehtyjen puolivalmisteiden kauppaan liittyen?

Kysymyksen alkukieli: PLEYVL C 286 E, 30/09/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö