Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 39kWORD 40k
7 februari 2011
E-000724/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000724/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Cristiana Muscardini (PPE)

 Betreft: Verkoop van honden op afbetaling
 Schriftelijk antwoord 

In Italië zijn enkele hondenfokkers begonnen met de onlineverkoop van rashonden op afbetaling. Hierbij ontvangen kopers een lening die middels kleine maandelijkse afbetalingen binnen zeven jaar wordt afgelost. In sommige gevallen geldt zelfs het herroepingsrecht en is er sprake van een garantieregeling. Als de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan het dier volgens de Italiaanse wet in beslag worden genomen en in een asiel worden ondergebracht of worden geveild; in het beste geval zou het dier aan een particulier kunnen worden toegewezen. Daarnaast kunnen zieke dieren die onder de garantieregeling worden teruggebracht, worden afgemaakt, met uitzondering van de paar honden die geluk hebben en onderdak vinden bij een gezin.

Het gaat om levende wezens die worden behandeld alsof het huishoudelijke apparaten zijn.

Kan de Commissie, in de wetenschap dat er geen geharmoniseerde Europese wetgeving inzake huisdieren bestaat, aangeven of zij op de hoogte is van deze praktijken?

Kan zij aangeven of deze praktijken strijdig zijn met de Europese wetgeving?

Is de Commissie voornemens deze feiten mee te wegen bij de voorbereiding van het tweede Actieplan Dierenwelzijn, dat naar verwachting december 2011 gereed zal zijn?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 286 E van 30/09/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid