Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-000965/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-000965/2011

  EU‑projekter i Afghanistan

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-000965/2011
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Pino Arlacchi (S&D)

  I Kommissionens databaser for EU's bistand til Afghanistan i perioden 2001‑2009 er der nogle projekter, som vi gerne vil have flere oplysninger om:

  For hvert af disse projekter bedes Kommissionen fremlægge:

  EFT C 286 E af 30/09/2011