Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 42k
9 Φεβρουαρίου 2011
E-000965/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000965/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Pino Arlacchi (S&D)

 Θέμα: Έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Αφγανιστάν
 Γραπτή απάντηση 

Στις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ στο Αφγανιστάν για τα έτη 2001-2009, υπάρχουν ορισμένα έργα για τα οποία θα θέλαμε να ενημερωθούμε καλύτερα:

ASIE/2005/017-070 – Στήριξη της διακυβέρνησης στην Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν
ASIE/2005/7017-530 – Στήριξη της στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών του Αφγανιστάν
ASIE/2004/085-753 – Οικοδόμηση συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών στο Αφγανιστάν
ASIE/2004/006095 – Πέμπτο πρόγραμμα ανασυγκρότησης - εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη
AFG/AIDCO/2001/0349 – Εκπαίδευση μέσω ραδιοφώνου για τα παιδιά του Αφγανιστάν
Αποκέντρωση – Γραφείο Αφγανιστάν – πρόσληψη του εμπειρογνώμονα Dalla Vedova(1)

Για καθένα από τα έργα αυτά θα θέλαμε η Επιτροπή να μας παράσχει:

1. Όλα τα σχετικά έγγραφα∙
2. τον κατάλογο των συμβούλων∙
3. μια αξιολόγηση επιπτώσεων∙
4. τα αποτελέσματα∙
5. το σύνολο των δαπανών∙
6. τις τελικές εκθέσεις.

(1)Σημείωση του μεταφραστή: Στο πρωτότυπο η φράση αυτή είναι στα γαλλικά και έχει ως εξής: «Deconcentration – bureau Afghanistan – recrutement expert Dalla Vedova».

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 286 E, 30/09/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου