Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 45kWORD 39k
9 Φεβρουαρίου 2011
E-000966/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000966/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Pino Arlacchi (S&D)

 Θέμα: Το συμπληρωματικό σχέδιο AIDCO της κ. Bonino στο Αφγανιστάν
 Γραπτή απάντηση 

Από τα σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Αφγανιστάν, θα μας ενδιέφερε να μας δοθούν περισσότερα και σαφή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το συμπληρωματικό σχέδιο «DDH/2006/121-745-complementaire au contract de mme bonino co en afghanistan dec. 1».

Για το σχέδιο αυτό θα θέλαμε η Επιτροπή να παράσχει:

1. τα πρωτότυπα έγγραφα της κύριας σύμβασης∙
2. άλλα σχετικά έγγραφα∙
3. τον κατάλογο των συμβούλων∙
4. την εκτίμηση επιπτώσεων∙
5. τα αποτελέσματα∙
6. το σύνολο των δαπανών∙
7. την τελική έκθεση.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 286 E, 30/09/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου