Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 29kWORD 42k
28. března 2011
E-000994/2011(ASW)
Odpověď komisaře Dalliho jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-000994/2011

Komise si dovoluje odkázat vážené poslance a poslankyně Parlamentu na svou odpověď na otázky k písemnému zodpovězení E-9/11, E-21/11, P-191/11, P-225/11, E-236/11, P-256/11, E­373/11 a P-458/11(1) týkající se téhož tématu a na prohlášení Komise o okamžitém opravném opatření, které bylo přijato v důsledku neuvedení křesťanských svátků v Evropském diáři 2010/2011, zveřejněném na:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm#diary.

V průběhu května a června 2010 bylo školám na jejich žádost přímo rozesláno 3250825 diářů na školní rok 2010/2011. Další exempláře byly distribuovány evropským a národním orgánům a dalším stranám.

Komise zvažovala stažení diáře z oběhu. Dospěla však k závěru, že to není proveditelné, jelikož studenti již diář používali od začátku školního roku, čili přinejmenším od září 2010.

Neuvedení křesťanských náboženských svátků v diáři nebylo záměrným rozhodnutím či jednáním v rozporu s články 10, 21 a 22 Listiny základních práv Evropské unie. Text diáře zahrnuje kapitolu o toleranci, diskriminaci a základních právech, včetně plného znění článku 21 Listiny základních práv.

Pro obsah poznámek pod čarou na stránkách diáře pro každý týden nebyla u vydání na období 2010/2011, v němž došlo k danému opomenutí, stanovena podrobná kritéria. Tyto poznámky pod čarou měly zpravidla obsahovat informace či údaje, se kterými nemusí být všichni mladí lidé obeznámeni. Komise v současnosti provádí přezkum svých interních postupů, který by měl přinést přísnější kontrolu kvality této publikace.

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB

Úř. věst. C 286 E ze dne 30/09/2011
Právní upozornění - Ochrana soukromí