Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 53kWORD 45k
18 februari 2011
E-000994/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000994/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Roberta Angelilli (PPE) , Gianni Pittella (S&D) , Mario Mauro (PPE) , Carlo Casini (PPE) , David-Maria Sassoli (S&D) , Francesco Enrico Speroni (EFD) , Lara Comi (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Giovanni Collino (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Crescenzio Rivellini (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Carlo Fidanza (PPE) , Alfredo Pallone (PPE) , Vito Bonsignore (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Sergio Berlato (PPE) , Marco Scurria (PPE) , Tiziano Motti (PPE) , Antonello Antinoro (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Magdi Cristiano Allam (PPE) , Iva Zanicchi (PPE) , Raffaele Baldassarre (PPE) , Alfredo Antoniozzi (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Cristiana Muscardini (PPE) , Salvatore Iacolino (PPE) , Luigi Ciriaco De Mita (PPE) , Herbert Dorfmann (PPE) , Erminia Mazzoni (PPE) , Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) , Amalia Sartori (PPE) , Francesco De Angelis (S&D) , Guido Milana (S&D) , Gianluca Susta (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Debora Serracchiani (S&D) , Mario Pirillo (S&D) , Patrizia Toia (S&D) , Lorenzo Fontana (EFD) , Mara Bizzotto (EFD) , Fiorello Provera (EFD) , Giancarlo Scottà (EFD) , Mario Borghezio (EFD) , Vincenzo Iovine (ALDE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) , Manfred Weber (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Rareş-Lucian Niculescu (PPE) , Alejo Vidal-Quadras (PPE) , Sari Essayah (PPE) , Veronica Lope Fontagné (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Zuzana Roithová (PPE) , Lena Kolarska-Bobińska (PPE) , Frank Engel (PPE) , Santiago Fisas Ayxela (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Constance Le Grip (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Bernd Posselt (PPE) , Esther Herranz García (PPE) , Jean-Pierre Audy (PPE) , Gabriel Mato Adrover (PPE) , Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) , Roger Helmer (ECR) , Richard Ashworth (ECR) , Alan Kelly (S&D) , Nick Griffin (NI) , Slavi Binev (NI) , Philip Claeys (NI) , Dimitar Stoyanov (NI) , Diane Dodds (NI) , Frédérique Ries (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jiří Maštálka (GUE/NGL) , Sabine Verheyen (PPE) , Philippe Juvin (PPE) , Piotr Borys (PPE) , Milan Zver (PPE) en Anna Záborská (PPE)

 Betreft: Uitgave van de officiële EU-agenda voor jongeren: schending van het beginsel van vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
 Schriftelijk antwoord 

De Commissie heeft kortgeleden meer dan drie miljoen exemplaren van een agenda laten maken. Deze Europese Schoolagenda bevat 51 pagina’s met informatie over de Europese Unie en is inmiddels verspreid onder 21 duizend scholen, als cadeau van de Commissie aan de scholieren. Aan de agenda is ongeveer 5 miljoen euro uitgegeven.

In de agenda staan alle belangrijke religieuze feestdagen vermeld. Op de kalenderpagina’s staan islamitische, hindoeïstische, sikhistische, joodse en Chinese feestdagen, en ook niet-religieuze feestdagen, zoals de Dag van Europa en andere belangrijke gedenkdagen van de Europese Unie. De christelijke feestdagen komen echter niet voor in de agenda (zelfs Kerstmis ontbreekt), ondanks dat de meerderheid van de Europeanen christelijk is. In aanmerking genomen dat er voortdurend nieuwsberichten verschijnen over gebeurtenissen in de wereld waarbij christenen het slachtoffer zijn van vervolgingen, discriminatie en aanslagen, heeft de Europese Unie juist de verantwoordelijkheid om meer aandacht te schenken aan de vrijheid van godsdienst van haar burgers en de erkenning van hun feestdagen, wat een grondbeginsel is van elke democratie.

Bovendien heeft de persdienst van de Commissie op 12 januari jongstleden aangekondigd dat er absoluut geen plannen zijn om de reeds verspreide exemplaren terug te halen.

Daarom verzoeken wij de Commissie antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Waarom is zij niet van plan om de reeds verspreide exemplaren terug te halen?
2. Vindt zij niet dat de inhoud van deze agenda indruist tegen de bepaling in artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake de vrijheid van godsdienst en de bepalingen in artikel 21 en 22, die het beginsel van non-discriminatie op grond van godsdienst en de eerbiediging van de godsdienstige en culturele verscheidenheid van de Europese burgers door de Unie, waarborgen?
3. Welke objectieve criteria zijn in overweging genomen voor de redactie van de agenda in kwestie?
4. Is de Commissie van plan in de toekomst de inhoud van deze agenda’s te controleren, en daarbij de verantwoordelijkheid op zich te nemen dat deze inhoud in overeenstemming zal zijn met de fundamentele waarden en de grondrechten van de Europese Unie?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 286 E van 30/09/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid