Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 46k
15 Φεβρουαρίου 2011
E-001117/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001117/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)

 Θέμα: Απαγόρευση της εισόδου πολωνικών βαρέων οχημάτων στη Ρωσία
 Γραπτή απάντηση 

Από τις 15 Ιανουαρίου 2011, δεν ισχύει πλέον η συμφωνία Πολωνίας-Ρωσίας για τις ειδικές άδειες στον τομέα των οδικών διεθνών εμπορευματικών μεταφορών. Μέχρι σήμερα, οι συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την επίτευξη νέας συμφωνίας δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα, διότι η Ρωσία αρνείται να δεχθεί τους όρους που προτείνονται από την Πολωνία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μετά τις 15 Ιανουαρίου, πάνω από 1 000 πολωνικά βαρέα οχήματα έχουν αποκλειστεί στα σύνορα της Ρωσίας με τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Λετονία και την Εσθονία. Οι καταγεγραμμένες απώλειες εισοδήματος από τους μεταφορείς ανέρχονται σε περίπου 130 εκατομμύρια ζλότι την εβδομάδα. Οι πολωνικές εταιρείες μεταφορών πραγματοποιούν επίσης εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Περίπου 10 000 πολωνικά βαρέα οχήματα πραγματοποιούν ετησίως το δρομολόγιο Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολωνία - Ρωσία.

Δεν αιτιολογεί η τρέχουσα κατάσταση την ανάληψη δράσης εκ μέρους της Επιτροπής, με βάση το άρθρο 12 του τίτλου ΙΙΙ της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της ελευθερίας της διαμετακόμισης είναι θεμελιώδης όρος και εγγυώνται, στην επικράτειά τους, την ελευθερία της διαμετακόμισης εμπορευμάτων που προέρχονται από το τελωνειακό έδαφος ή προορίζονται για το τελωνειακό έδαφος του αντισυμβαλλόμενου μέρους;

Ποια είναι η θέση της Επιτροπής όσον αφορά την ερμηνεία εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας του άρθρου 70 του τίτλου VII της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, που επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών;

Ποια μέτρα μπορεί να λάβει η Επιτροπή για να βρεθεί διέξοδος στην εν λόγω κατάσταση διαφωνίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PLΕΕ C 286 E, 30/09/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου