Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 22k
15 februari 2011
E-001117/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-001117/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)

 Angående: Inreseförbud för polska lastbilar till Ryssland
 Skriftligt svar 

Den 15 januari 2011 upphör det polsk-ryska avtalet om ett engångstillstånd för utförande av internationella vägtransporter att gälla. De hittillsvarande samtalen om ett nytt avtal har inte varit framgångsrika, eftersom Ryssland inte vill acceptera de villkor som föreslås av Polen.

Experter uppskattar att över 1 000 polska lastbilar kommer att fastna vid Rysslands landsgräns mot Vitryssland, Ukraina, Lettland och Estland fr.o.m. den 15 januari. Åkeriernas förluster i form av uteblivna intäkter kan komma att uppgå till cirka 130 miljoner zloty per vecka. Polska åkerier tillhandahåller dessutom transporttjänster för andra EU-länder som bedriver handel med Ryssland. Cirka 10 000 polska lastbilar utför årligen transporter på sträckan EU–Polen–Ryssland.

Motiverar den uppkomna situationen att kommissionen vidtar åtgärder enligt artikel 12, avdelning III, i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan? I avtalet erkänner parterna att principen om fri transitering är nödvändig och åtar sig att tillåta fri transitering av varor, som kommer från eller forslas till den andra partens tullzoner, genom sitt territorium.

Vilken ståndpunkt intar kommissionen gällande Ryska federationens inställning till artikel 70, avdelning VII, i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan? Artikeln ålägger de avtalsslutande parterna att utveckla och stärka samarbetet inom transportsektorn.

Vilka åtgärder kan kommissionen vidta för att medverka till en lösning på de tvistiga frågorna?

Frågans originalspråk: PLEGT C 286 E, 30/09/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy