Parlamentsfråga - E-001280/2011Parlamentsfråga
E-001280/2011

100 dödade husky i Kanada

Frågor för skriftligt besvarande E-001280/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Cristiana Muscardini (PPE)

För ett år sedan genomfördes de olympiska spelen i Vancouver, som vi verkligen inte kommer att minnas på grund av kanadensarnas organisationsförmåga. Nu omtalas landet än en gång i negativa ordalag. 100 slädhundar av arten husky, som betraktades som överflödiga efter sina insatser under de olympiska spelen eftersom turismen och turisternas efterfrågan på slädfärder hade minskat, har nämligen hittats i en massgrav.

Världssamfundet och Europeiska unionen bör, via Europeiska olympiska kommittén, se till att olympiska spel genomförs i länder som följer internationella regelverk, bland annat om djurskydd.

Mot ovanstående bakgrund undrar jag följande:

EGT C 286 E, 30/09/2011