Parlamentsfråga - E-001280/2011Parlamentsfråga
E-001280/2011

  100 dödade husky i Kanada

  Frågor för skriftligt besvarande E-001280/2011
  till kommissionen
  Artikel 117 i arbetsordningen
  Cristiana Muscardini (PPE)

  För ett år sedan genomfördes de olympiska spelen i Vancouver, som vi verkligen inte kommer att minnas på grund av kanadensarnas organisationsförmåga. Nu omtalas landet än en gång i negativa ordalag. 100 slädhundar av arten husky, som betraktades som överflödiga efter sina insatser under de olympiska spelen eftersom turismen och turisternas efterfrågan på slädfärder hade minskat, har nämligen hittats i en massgrav.

  Världssamfundet och Europeiska unionen bör, via Europeiska olympiska kommittén, se till att olympiska spel genomförs i länder som följer internationella regelverk, bland annat om djurskydd.

  Mot ovanstående bakgrund undrar jag följande:

  EGT C 286 E, 30/09/2011