Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 52kWORD 42k
3 maart 2011
E-001737/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001737/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nathalie Griesbeck (ALDE)

 Betreft: Vergunningen van stuurpersoneel
 Schriftelijk antwoord 

Op 26 augustus van vorig jaar heeft het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) een advies uitgebracht (Opinion No 04/2010) met betrekking tot de vergunningen van stuurpersoneel. Met dit voorstel wordt beoogd het systeem voor het verkrijgen van pilootvergunningen te hervormen en te harmoniseren door een „Europese vergunning” in het leven te roepen. Piloten met een niet-Europese vergunning zouden hun vergunning moeten laten omzetten in een „Europese vergunning” om in Europa te mogen vliegen en zouden dus een nieuw examen moeten afleggen. Dit voorstel heeft bij deze piloten op hevig verzet gestuit, omdat een groot aantal van hen in Europa vliegen met een Amerikaanse vergunning, hetzij omdat zij vinden dat deze een betere veiligheid garandeert, hetzij omdat hun vliegtuig niet in Europa is geregistreerd.

In vervolg op dit voorstel heeft de Europese Commissie op 8 december 2010 de „FCL” -voorschriften (Flight Crew Licence) onderzocht, waarin de eisen van de Europese Unie voor de vergunningen van stuurpersoneel zijn opgenomen en die in april 2012 in de plaats zouden moeten komen van de bestaande nationale voorschriften. In deze voorschriften zijn ook de voorstellen van de EASA overgenomen. Toch is de verplichting die is opgelegd aan de al dan niet Europese piloten die nu in het bezit zijn van een niet-Europese vergunning om hun vergunning om te zetten in een Europese vergunning, tot april 2014 uitgesteld. Dit roept de volgende vragen op:

Is de Europese Commissie voornemens de aanbevelingen van de EASA na 2014 over te nemen? Zo ja, waarom?
Is de Europese Commissie van mening, zoals door het EASA wordt gesuggereerd, dat de niet-Europese vergunningen niet voldoen aan de beveiligings- en veiligheidseisen en -criteria waaraan moet worden voldaan om in de Europese Unie te mogen vliegen?
Overweegt de Europese Commissie een studie te laten uitvoeren om te kijken waarom een groot aantal piloten in Europa liever voor een Amerikaanse vergunning kiest dan voor een Europese? Zo nee, waarom niet?
Is de Europese Commissie voornemens onderzoek te laten verrichten naar de economische kosten die de aanbevelingen van de EASA met zich mee zullen brengen voor de luchtvaartsector? Zo nee, waarom niet?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FRPB C 294 E van 06/10/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid