Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-002327/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-002327/2011

Kommissionens kommunikationsstrategi/sprog i offentlige høringer

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-002327/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Olga Sehnalová (S&D)

Den kommunikation, som Kommissionen bruger over for borgerne, både på centralt og på regionalt plan, er ikke tilfredsstillende, hverken i udtryksmåden eller i valget af kommunikationsmidler, men især fordi den slet ikke er tilpasset almindelige borgeres behov.

Den anvendte kommunikationsstrategi i forbindelse med »En akt for det indre marked«, som Kommissionen fremlagde den 27. oktober 2010, er et eksempel herpå. Den foreslåede række tiltag har været underkastet fire måneders offentlig høring, som Kommissionen håbede, ville give borgerne lejlighed til at tilkendegive deres mening om det indre marked. Men på det sidste møde i IMCO den 1. februar 2010, oplyste Kommissionens repræsentanter, at kun 150 af EU's 500 000 000 borgere havde benyttet sig af denne mulighed.

Hvis Kommissionen virkelig lægger vægt på at kende borgernes mening, må den gøre en langt større indsats. F.eks. er et af de store problemer, borgerne støder på, at de fleste af de offentlige høringer, som Kommissionen har iværksat, hidtil er foregået på tre sprog (engelsk, tysk og fransk), hvilket udgør en forskelsbehandling af borgere i de øvrige EU-medlemsstater, som ikke taler disse sprog.

Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at tilpasse sin kommunikation almindelige borgeres behov bedst muligt bl.a. ved at sørge for, at alle de offentlige høringer, som Kommissionen står for, er tilgængelige på samtlige officielle EU-sprog.

Agter Kommissionen at gøre de offentlige høringer tilgængelige på samtlige officielle EU-sprog?

Hvilken fremgangsmåde anvender Kommissionen for at oplyse borgerne om og forelægge dem muligheden for at udtrykke deres mening om de planlagte tiltag i forbindelse med de offentlige høringer?

Hvordan vil Kommissionen sikre, at et meget større antal europæere deltager i disse offentlige høringer fremover?

EFT C 294 E af 06/10/2011