Parlementaire vraag - E-002327/2011Parlementaire vraag
E-002327/2011

Communicatiestrategie van de Commissie — Talen van de publieke raadplegingen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002327/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Olga Sehnalová (S&D)

Ik ben van mening dat de Commissie op centraal en regionaal niveau tekortschiet in haar communicatie naar de burgers. Dit is zowel een gevolg van de manier van uitdrukken als van de gekozen communicatiekanalen, maar komt vooral doordat de communicatie helemaal niet op de gewone burger wordt afgestemd.

Als voorbeeld hiervan wijs ik op de communicatiestrategie „Single Market Act” die de Europese Commissie op 27 oktober 2010 heeft voorgesteld. De lijst met voorgestelde maatregelen werd het onderwerp van een vier maanden durende publieke raadpleging, waarin, naar de Commissie hoopte, de mensen de gelegenheid te baat zouden nemen om zich uit te spreken over het onderwerp interne markt. Op de laatste zitting van de commissie IMCO op 1 februari 2011 hebben wij echter van vertegenwoordigers van de Commissie te horen gekregen dat tot nu toe slechts 150 van de totaal 500  miljoen EU-burgers van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

Als de Commissie werkelijk de mening van de burgers wil vergaren, zal ze een wezenlijk grotere inspanning moeten leveren. Het is voor burgers bijvoorbeeld een groot obstakel dat de meeste publieke raadplegingen tot nu toe slechts in drie talen gehouden worden (Engels, Duits, Frans). Dit is regelrechte discriminatie van de burgers van de lidstaten die die talen niet spreken.

Ik roep de Commissie daarom op om de communicatie zoveel mogelijk op de behoeften van de gewone burgers af te stemmen door bijvoorbeeld alle publieke raadplegingen van de Commissie voor alle officiële EU-talen open te stellen.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

Overweegt de Commissie om publieke raadplegingen voor alle officiële EU-talen open te stellen?

Hoe propageert en presenteert de Commissie de mogelijkheid die de burgers hebben om zich door middel van publieke raadplegingen over aangekondigde stappen uit te spreken?

Hoe wil de Commissie er in de toekomst voor zorgen dat veel meer Europeanen aan publieke raadplegingen deelnemen?

PB C 294 E van 06/10/2011