Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-002762/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-002762/2011

TFTP-aftalen og evaluering af JSB's (den fælles kontrolinstans for Europol) kontrolbesøg ved Europol

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-002762/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Bendt Bendtsen (PPE)

I henhold til TFTP-aftalen stilles der skrappere krav til amerikanerne om at præcisere, hvilke data man er interesseret i, således at vi udleverer færrest mulige oplysninger. Amerikanerne skal godtgøre, at de mennesker, de ønsker data om, er under konkret mistanke for terror. De såkaldte »bulk-data« om udlevering af en stor mængde data om mange kunder på én gang bliver underlagt strengere regler.

Den 11. november 2010 gennemførte tilsynsmyndigheden JSB et kontrolbesøg ved Europol i Hague.

JSB konkluderede bl.a., at de amerikanske myndigheders anmodninger om udlevering af data var for upræcise og abstrakte, hvilket gør det umuligt for JSB at vurdere nødvendigheden af og formålet med udleveringerne.

1. Hvad har Kommissionen foretaget sig for at rette op på de problematikker, der bliver rejst i JSB's rapport?

2. Hvilke muligheder er der for i forbindelse med revisionen af den midlertidige aftale at rette aftalen til for at tage højde for ovenstående samt for de andre anbefalinger, JSB anfører i sin rapport?

EFT C 309 E af 21/10/2011