Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-002783/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-002783/2011

Προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών σε συνάρτηση με τη διαβίβαση τραπεζικών στοιχείων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002783/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Britta Thomsen (S&D)

Από τη μελέτη της κοινής αρχής ελέγχου της Europol της 1ης Μαρτίου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας TFTP από τη Europol φαίνεται πολύ καθαρά ότι η εφαρμογή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η Europol εφαρμόζει σωστά τη συμφωνία TFTP και δεν διαβιβάζει πληροφορίες ιδιωτικής φύσεως για πολίτες της ΕΕ που δεν είναι ύποπτοι για αξιόποινες πράξεις;

ΕΕ C 309 E, 21/10/2011