Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 25kWORD 36k
26. dubna 2011
E-002991/2011(ASW)
Odpověď paní Vassiliou jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-002991/2011

Komise potvrzuje, že je odhodlána věnovat audiovizuálnímu sektoru maximální pozornost, neboť tento sektor má nejen zásadní ekonomický význam mezi evropskými kulturními a tvůrčími odvětvími, ale rovněž pomáhá podporovat kulturní rozmanitost.

Při přípravě na budoucí generaci programů od roku 2014 vychází Komise z výsledků nezávislých hodnocení, která zahrnují průzkum mezi zúčastněnými stranami, veřejnou konzultaci i interní posouzení dopadů.

Na základě tohoto posouzení a s přihlédnutím k příštímu víceletému finančnímu rámci připraví Komise návrhy se zaměřením na činnosti, které mají vysokou přidanou hodnotu a celkově přispívají k naplnění strategie Evropa 2020. Dosud nebyla přijata žádná konečná rozhodnutí ohledně konkrétní podoby nebo ohledně rozpočtu.

Vzhledem k významnému přínosu programu MEDIA pro evropskou kinematografii v posledních 20 letech však Komise bude prosazovat jeho posílení.

Úř. věst. C 309 E ze dne 21/10/2011
Právní upozornění - Ochrana soukromí