Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 22k
29 mars 2011
E-003067/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-003067/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elisabetta Gardini (PPE)

 Angående: Olaglig import av päls av katt och hund
 Skriftligt svar 

I Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 förbjuds import till, export från och utsläppande på marknaden i hela EU av päls av katt eller hund och varor som innehåller sådan päls.

Likväl förekommer det återigen uppgifter i medierna om olaglig import av päls av katt och hund som ofta används olagligt till foder i jackor och vantar, kapuschonger, slag på ärmar och kragar.

Päls av katt och hund med falsk märkning kommer från Korea, Kina och asiatiska länder där det varken är förbjudet att föda upp dessa djur i livsmedelssyfte eller att använda dem till pälstillverkning.

Djuren föds ofta upp under fasansfulla förhållanden och dödas med ytterst våldsamma metoder enbart i syfte att förse pälsindustrin med material och lura de ovetande konsumenterna.

Mot bakgrund av att den oroväckande olagliga marknaden fortfarande existerar undrar jag följande:

1. Anser inte kommissionen att man bör förstärka kontrollen av exporten från och importen till EU av dessa varor för att garantera medborgarna att de varor de förvärvar inte innehåller päls av katt och hund?
2. Vilka ytterligare åtgärder menar kommissionen att man måste vidta för att inrätta ett mer effektivt system för att fastställa vilket djur pälsen kommer från?
3. Har kommissionen för avsikt att skärpa sanktionerna vid överträdelser av ovannämnda förordning?

Frågans originalspråk: ITEGT C 309 E, 21/10/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy