Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-003116/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-003116/2011

Palæstinenserne opkalder gader og pladser efter terrorister

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-003116/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Daniël van der Stoep (NI)

Den Palæstinensiske Myndighed forherliger islamisk terrorisme.

Jævnligt opkalder Den Palæstinensiske Myndighed gader og pladser efter (selvmords)terrorister. Et nyligt eksempel: Den 13. marts 2011 blev en plads opkaldt efter Dalal al-Mughrabi, der var ansvarlig for kapringen af en bus i 1978, hvor 35 israelere blev dræbt.

1. Er Kommissionen bekendt med artiklen »Palestinians honor Fatah terrorist, despite Israel's protests« (»Palæstinensere hædrer Fatahterrorist på trods af protester fra Israel«)? I benægtende fald, hvorfor ikke?

2. Er Kommissionen bekendt med, at Den Palæstinensiske Myndighed med jævne mellemrum opkalder gader og pladser efter (selvmords)terrorister? I benægtende fald, hvorfor ikke?

3. Er Kommissionen også af den opfattelse, at det er helt skandaløst, at Den Palæstinensiske Myndighed opkalder gader og pladser efter (selvmords)terrorister, og fordømmer Kommissionen Den Palæstinensiske Myndighed for dette? I benægtende fald, hvorfor ikke?

4. Er Kommissionen også af den opfattelse, at det er ren og skær forherligelse af islamisk terrorisme at opkalde gader og pladser efter (selvmords)terrorister og beviser, at Den Palæstinensiske Myndighed ikke ønsker fred, men derimod krig? I benægtende fald, hvorfor ikke?

5. Er Kommissionen indstillet på at tage skridt til at sørge for, at Den Palæstinensiske Myndighed på grund af denne forherligelse af terrorisme i fremtiden ikke skal modtage en eneste cent i EU‑støtte? I benægtende fald, hvorfor ikke?

EFT C 309 E af 21/10/2011