Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 40k
14. huhtikuuta 2011
E-003662/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-003662/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Satu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe: Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomuksien valvonta
 Kirjallinen vastaus 

Kysyimme komissiolta viime syksynä (E-9622/2010), onko komissio tietoinen siitä, että joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa virkaeläinlääkäreillä tai poliiseilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta eläinkuljetusrikkomuksesta tapahtumapaikalla.

Komissio vastasi viime syksyllä jättämäämme kysymykseen, ettei sillä ole tietoa siitä, kuinka suuri osa eläinkuljetusrikkomuksen johdosta annetuista sakoista jää maksamatta sen vuoksi, ettei rangaistuksen määrääjällä ole sakotusoikeutta. Se vastasi myös, ettei jäsenvaltioita ole nykyisellään velvoitettu ilmoittamaan komissiolle kyseisiä tietoja.

Mikäli viranomaisilla ei ole kaikissa jäsenvaltioissa rangaistusoikeutta, asetuksen (EY) N:o 1/2005 tavoite eläinten suojelusta kuljetusten aikana saattaa jäädä toteutumatta uskottavan sanktion puuttuessa.

Koska komissiolla on vastuu valvoa asetuksen toimeenpanoa jäsenvaltioissa ja koska lainsäädäntörikkomusten seuraamuskäytännöt vaikuttavat merkittävästi asetuksen toimeenpanoon, katsooko komissio tarpeelliseksi ryhtyä seuraamaan tarkemmin jäsenvaltioiden rangaistuskäytäntöjä?

Katsooko komissio aiheelliseksi tehdä selvityksen siitä, miten usein rangaistukset eläinkuljetusrikkomuksista johtavat sakkoihin jäsenvaltioissa?

Katsooko komissio tarpeelliseksi jatkossa velvoittaa jäsenvaltioita ilmoittamaan vuosittaisissa tarkastuskertomuksissa tiedot rangaistusten seuraamuksista tai seuraamuksitta jättämisestä?

 EYVL C 314 E, 27/10/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö