Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004021/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004021/2011

Χρηματοδότηση γερμανών οικολόγων από τη Nord Stream

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004021/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michał Tomasz Kamiński (ECR)

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στις 6 Απριλίου 2011 στην καθημερινή εφημερίδα Gazeta Wyborcza, οι ηγέτες των γερμανικών οικολογικών οργανώσεων που ήταν δηλωμένοι πολέμιοι του έργου αγωγού Nord Stream έχουν αναλάβει ηγετικές θέσεις στο Ίδρυμα για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας στη Γερμανία το οποίο χρηματοδοτείται από τη Nord Stream.

Το ίδρυμα αυτό ιδρύθηκε από τις αρχές του Mecklembourg-Δυτικής Πομερανίας, τη WWF Γερμανίας, την BUND (Φίλοι της Γης) και την ένωση NABU (Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας), καθώς και την εταιρεία Nord Stream, η οποία ελέγχεται από την κοινοπραξία Gazprom και η οποία πραγματοποιεί τις εργασίες εγκατάστασης του βορειοευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας.

Η Nord Stream, που είναι ένας εκ των χορηγών του ιδρύματος, έχει επενδύσει συνολικά 10 εκατ. ευρώ. Ο Jochen Lamp, επικεφαλής της WWF Γερμανίας, είναι πρόεδρος του ιδρύματος και η Corinna Cwielag, επικεφαλής της BUND, είναι αντιπρόεδρος. Το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος θα έχει ως πρόεδρο εκπρόσωπο της Nord Stream, ενώ στα μέλη του θα περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των ανωτέρω περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η υπόθεση αυτή εγείρει υποψίες λόγω του ότι, μέχρι πολύ πρόσφατα, η WWF και η BUND αποτελούσαν τους πλέον ριζοσπαστικούς πολέμιους του έργου του βορειοευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου στη Γερμανία, φθάνοντας μέχρι του σημείου να καταθέσουν προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της άδειας εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου στα γερμανικά χωρικά ύδατα. Οι εν λόγω οργανώσεις παραιτήθηκαν της προσφυγής τους όταν η Nord Stream υποσχέθηκε χρηματοδοτήσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Γνωρίζει η Επιτροπή την ανωτέρω υπόθεση; Εάν ναι, ποια είναι η άποψη της Επιτροπής ως προς το θέμα αυτό; Εάν όχι, προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει την εν λόγω υπόθεση; Ποια μέσα αντίδρασης διαθέτει η Επιτροπή εάν διαπιστώσει την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του ανωτέρω ιδρύματος ή εάν υπάρξει υποψία δραστηριοτήτων διαφθοράς;

ΕΕ C 314 E, 27/10/2011