Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 27kWORD 25k
6. juni 2011
E-004111/2011(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af John Dalli
Forespørgslens reference: E-004111/2011

Problematikken om herreløse hunde og deres beskyttelse har Kommissionen allerede behandlet i sine svar på skriftlig forespørgsel E-3631/2010, E-6744/2010 og E-7928/2010(1).

1. I henhold til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(2) skal Unionen og medlemsstaterne tage fuldt hensyn til dyrs velfærd i forbindelse med særlige EU-politikker(3). Artiklen udvider dog ikke anvendelsen af EU's beføjelser, der ifølge artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union er underlagt principperne om kompetencetildeling, nærhed og proportionalitet.

Nærmere bestemt er behandlingen af herreløse hunde ikke underlagt særlige EU-regler, og der er ingen umiddelbare beviser for, at dette emne falder inden for rammerne af EU's beføjelser. Derfor hører kontrollen med bestanden af herreløse hunde fortsat udelukkende ind under de enkelte medlemsstaters ansvarsområde.

2 til 4. I forbindelse med forberedelsen af EU's strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2011-2015 vil Kommissionen overveje mulige initiativer til beskyttelse af hunde. Særligt kan Kommissionen give mandat til at udføre en række undersøgelser, som foreslået af Rådet i dets konklusioner om hundes og kattes velfærd(4), under behørig hensyntagen til principperne i EU's traktater.

5. Da EU ikke har nogen beføjelser for så vidt angår herreløse hunde, kan Kommissionen ikke overveje finansieringen af initiativer på dette område, som f.eks. programmer om indfangning, kastration, vaccination og udsætning.

6 og 7. Kommissionen modtager jævnligt henvendelser fra EU-borgere om aflivningen af herreløse hunde, men som tidligere udtalt henhører dette spørgsmål under medlemsstaternes kompetence, og Kommissionen har ingen bemyndigelse til at iværksætte specifikke foranstaltninger på dette område.

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.
(2)EUT C 83 af 30.3.2010.
(3)Landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning, teknologisk udvikling og rummet.
(4)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/118076.pdf

EFT C 314 E af 27/10/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik