Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 42k
28 Απριλίου 2011
E-004111/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004111/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Andreas Mölzer (NI)

 Θέμα: Θανατώσεις σκύλων στην ΕΕ
 Γραπτή απάντηση 

Στις 5 Απριλίου 2011, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της θανάτωσης των αδέσποτων σκύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη επέκρινε σχετικά τη Ρουμανία, επειδή στη Συνθήκη της Λισαβόνας κατοχυρώνεται ότι τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ως «ευαίσθητα όντα».

Είναι γνωστό ότι στη Ρουμανία αναστέλλονται επίσης οι αμοιβές για θανατώσεις σκύλων, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραγωγή σκύλων, επειδή είναι κερδοφόρα επιχείρηση.

Όμως, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως, για παράδειγμα, η Ισπανία, η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, επιτρέπουν να θανατώνονται σκύλοι σε δικές τους «θανατώσεις ζώων» ή να εξαγοράζουν πάλι την ελευθερία των τετράποδων οι οργανώσεις προστασίας ζώων.

Σύμφωνα με οργανώσεις προστασίας ζώων, η μοναδική μακροχρόνια λύση προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων, θα ήταν ένα σχέδιο ευνουχισμού σε όλη την ΕΕ.

1. Μήπως διακρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις θανατώσεις σκύλων παραβίαση της Συνθήκης της Λισαβόνας;

2. Προγραμματίζει η ΕΕ μέτρα για όλη την Ευρώπη, προκειμένου να προστατευθεί η ζωή των σκύλων;

3. Εάν ναι, ποια μορφή θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα μέτρα;

4. Εάν όχι, για ποιον λόγο;

5. Εξετάζονται σχέδια ευνουχισμού σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα χρηματοδοτούνται επίσης από την ΕΕ;

6. Έχουν ήδη επικριθεί άλλα ευρωπαϊκά κράτη στα οποία διαπράττονται καθημερινά θανατώσεις σκύλων;

7. Ποιες επιπτώσεις θα πρέπει να αναμένουν αυτές οι χώρες;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DEΕΕ C 314 E, 27/10/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου