Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 41kWORD 43k
6 Μαΐου 2011
E-004473/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004473/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
John Bufton (EFD)

 Θέμα: Τουρισμός για τα επιδόματα
 Γραπτή απάντηση 

Από την 1η Μαΐου 2011, εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πλήρη επιδόματα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μόνο τρεις μήνες διαμονής.

Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα αντισταθμίσεως του τοπικού φόρου και στέγασης θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς, ενώ στο παρελθόν οι μετανάστες έπρεπε να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ένα έτος απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το 2004 –παρά τις προβλέψεις ότι θα κατέφθαναν μόνο 13 000 εργαζόμενοι– έχουν καταχωρηθεί επισήμως περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα και 650 000 εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ανεπίσημος αριθμός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η αλλαγή των κανόνων συνεπάγεται επίσης ότι περισσότεροι μετανάστες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά που εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα καταγωγής τους. Επί του παρόντος, 32 000 παιδιά στην ανατολική Ευρώπη εισπράττουν διατροφή από τη Βρετανία.

Το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι γενναιόδωρο και, ως προς τη νομισματική αξία, προσφέρει επίπεδα επιδομάτων πολύ υψηλότερα από τις εγχώριες παροχές κοινωνικής πρόνοιας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Η αυξανόμενη αίσθηση δυσαρέσκειας σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας, αντικατοπτρίζει έναν λαό που αποστερείται ολοένα και περισσότερο το δικαίωμα ψήφου.

Τι θα πράξει η Επιτροπή προκειμένου να εμποδίσει τους μετανάστες στην ΕΕ να μετακινηθούν σε άλλα μέρη της Ένωσης προκειμένου να απαιτήσουν παροχές κοινωνικής πρόνοιας;

Τι είδους περιορισμοί θα θεσπισθούν προκειμένου να αποτραπεί ο ευρύτατα διαδεδομένος τουρισμός για τα επιδόματα;

Πώς θα αποτρέψει η Επιτροπή τη μαζική μετανάστευση των πολιτών από το ένα μέρος της ΕΕ στο άλλο, με ενδεχόμενο οικονομικό αντίκτυπο τόσο στα κράτη μέλη προέλευσης όσο και στα κράτη μέλη υποδοχής;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 314 E, 27/10/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου