Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 44kWORD 41k
10. maj 2011
E-004510/2011
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-004510/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Maria Badia i Cutchet (S&D)

 Om: Budgetnedskæringer på Europaskolerne
 Skriftlig besvarelse 

Arbejder Kommissionen i lyset af offentliggørelsen af budgetnedskæringer og omlægning af kurser på Europaskolerne (EE) på en konsekvensanalyse, som sikrer større effektivitet i ressourceudnyttelsen og forhindrer en negativ indvirkning på kvaliteten af uddannelsen? Hvornår offentliggøres en sådan evaluering, hvis dette er tilfældet?

Siden grundlæggelsen i 1951 har Europaskolerne været et vigtigt element i formidlingen af samfundets værdier. Europaskolerne tilbyder et ægte multikulturelt miljø, som gør det muligt at dyrke en række borgerlige dyder, der passer perfekt til idealet om EU, og samtidig bevare hjemlandets kultur og sprog.

For nylig blev der imidlertid annonceret drastiske nedskæringer i budgetterne for Europaskolerne. Planerne for beskæring af budgetterne for 2011 og 2012 blev kvantificeret til henholdsvis 7 og 17 mio. EUR. I Luxembourg, hvor den første Europaskole blev grundlagt i 1953, er dette tal 2,6 mio. i 2011.

Denne situation har skabt bekymring blandt elvernes forældre og undervisere på Europaskolen. Resolution 1/2011 fra det lokale personaleudvalg i Luxembourg (Local Staff Comittee) i Kommissionens Generaldirektorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed afspejler denne bekymring, gentager udtalelsen fra forældreforeningen på Europaskolerne i Luxembourg og Europaskolernes personaleudvalg. Der opfordres til udarbejdelse af en konsekvensanalyse før en eventuel nedsættelse eller fastfrysning af budgettet, og subsidiært, et løfte om kompensation for nedskæringer med andre former for finansiering.

Som det allerede er anerkendt af Europa-Parlamentet i betænkning INI/2004/2237 om mulighederne for udvikling af Europaskolernes system, står Europaskolen over for store udfordringer i de kommende år, såsom den tredje kategori af studerende, den administrative reform eller udbredelsen af europæiske studentereksamen. Hvordan kan de budgetnedskæringer, som Kommissionen har foreslået, kompromittere opnåelsen af disse mål? Har Kommissionen til hensigt at kompensere disse nedskæringer med andre finansielle midler?

Forespørgslens originalsprog: ESEFT C 314 E af 27/10/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik