Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 40k
10. toukokuuta 2011
E-004510/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-004510/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Maria Badia i Cutchet (S&D)

 Aihe: Leikkaukset Eurooppa-koulujen talousarvioihin
 Kirjallinen vastaus 

On ilmoitettu, että Eurooppa‑koulujen talousarvioihin tehdään leikkauksia ja niiden kursseja järjestellään uudelleen. Tekeekö komissio vaikutusarvioinnin, jonka avulla varmistetaan resurssien entistä tehokkaampi käyttö ja vältytään vaikutuksilta koulutuksen laatuun? Jos näin on, milloin arviointi valmistuu?

Eurooppa‑koulut perustettiin vuonna 1951. Siitä lähtien ne ovat välittäneet Euroopan unionin arvoja eteenpäin merkittävällä tavalla. Eurooppa‑koulut ovat aitoja monikulttuurisia ympäristöjä, joissa voidaan vaalia Eurooppa‑aatteeseen erinomaisesti sopivia kansalaishyveitä ja säilyttää samalla synnyinmaan kulttuuri ja kieli.

Äskettäin kuitenkin ilmoitettiin huomattavista leikkauksista Eurooppa‑koulujen talousarvioihin. Vuoden 2011 ja 2012 talousarvioihin suunnitellaan 7 ja 17 miljoonan euron leikkauksia. Luxemburgin, jonne ensimmäinen Eurooppa‑koulu perustettiin vuonna 1953, Eurooppa‑koulujen talousarvioista leikataan 2,6 miljoonaa vuonna 2011.

Mainittu tilanne huolestuttaa Eurooppa‑koulujen oppilaiden vanhempia ja huoltajia. Komission henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston Luxemburgin paikallisen henkilöstökomitean (Local Staff Comittee) päätöslauselmassa 1/2001 ilmaistaan edellä mainittu huoli ja ollaan yhtä mieltä Luxemburgin Eurooppa‑koulujen vanhempainjärjestön ja henkilöstökomitean kanssa. Mainitut tahot pyytävät, että vaikutukset arvioidaan ennen leikkausten ja jäädytysten toteuttamista talousarvioihin ja että lisäksi talousarvioiden leikkausvelvoitteet korvataan muilla rahoitustavoilla.

Kuten Euroopan parlamentti on todennut kertomuksessa INI/2004/2237 Eurooppa-koulujärjestelmän kehittämismahdollisuuksista, Eurooppa‑koulut kohtaavat suuria haasteita seuraavina vuosina. Niitä ovat III‑kategorian oppilaat, koulujen hallintouudistus ja eurooppalaisen ylioppilastutkinnon yleistyminen. Miten komission ehdottamat leikkaukset talousarvioon voivat vaarantaa mainittujen tavoitteiden saavuttamisen? Aikooko komissio korvata leikkaukset muulla lisärahoituksella?

Kysymyksen alkukieli: ESEYVL C 314 E, 27/10/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö