Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 42kWORD 23k
10 maj 2011
E-004510/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-004510/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Maria Badia i Cutchet (S&D)

 Angående: Budgetnedskärningar vid Europaskolorna
 Skriftligt svar 

Med anledning av nyheten om budgetnedskärningar och omorganisation av kurserna vid Europaskolorna undrar jag om kommissionen håller på att utarbeta en konsekvensbedömning som säkerställer effektivare resursanvändning och förhindrar att undervisningskvaliteten försämras. När kommer i sådana fall denna bedömning att offentliggöras?

Sedan de inrättades 1951 har Europaskolorna haft en viktig roll för att sprida gemenskapsvärderingarna. De erbjuder en genuint multikulturell miljö, vilket gör det möjligt att utveckla en mängd färdigheter som helt och fullt överensstämmer med unionens ideal, samtidigt som man bevarar kulturen och modersmålet i hemlandet.

Nyligen meddelades det emellertid att man kommer att göra drastiska nedskärningar i Europaskolornas budgetar. Nedskärningsplanerna för 2011 och 2012 års budgetar uppgår till 7 respektive 17 miljoner euro. I Luxemburg, där den första Europaskolan grundades 1953, kommer nedskärningarna att uppgå till 2,6 miljoner under 2011.

Situationen har skapat oro bland såväl föräldrar och lärare som Europaskolornas elever. Resolution 1/2011 från den lokala personalkommittén i Luxemburg (Local Staff Comittee) vid kommissionens generaldirektorat för personal och säkerhet tar upp denna oro, och upprepar åsikterna från Europaskolornas föräldrasammanslutning i Luxemburg samt från Europaskolornas personalkommitté. Man begär en konsekvensbedömning innan varje nedskärning eller frysning av budgeten genomförs och i andra hand ett löfte om att kompensera nedskärningarna med andra finansieringsformer.

Europaparlamentet har redan i sitt betänkande om utvecklingsalternativ för systemet med Europaskolor (INI/2004/2237) erkänt att stora utmaningar väntar dessa skolor under de närmaste åren, till exempel när det gäller den tredje elevkategorin, reformen av administrationen och den europeiska studentexamens utbredning. Hur kan de budgetnedskärningar som kommissionen föreslagit få äventyra målsättningarna? Tänker kommissionen kompensera dessa nedskärningar med någon annan typ av ekonomiska bidrag?

Frågans originalspråk: ESEGT C 314 E, 27/10/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy