Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004536/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004536/2011

«Ομάδα Drenica» στο Κοσσυφοπέδιο

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004536/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Pino Arlacchi (S&D)

Η μείωση της εγκληματικότητας στο Κοσσυφοπέδιο αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της αποστολής EULEX. Σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, το 10 με 15 % όλων των εγκληματικών δραστηριοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο διαπράττεται από μέλη της αποκαλούμενης «ομάδας Drenica». Η παράνομη αυτή οργάνωση, η οποία αποτελείται από άτομα που ανήκαν στον «Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου», ασκεί βίαιο έλεγχο σε ποικίλες μορφές εγκληματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή όπως το λαθρεμπόριο όπλων, η κλοπή αυτοκινήτων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, η εκμετάλλευση της πορνείας, το εμπόριο ηρωίνης και άλλων ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα ηρωίνης από το Αφγανιστάν διοχετεύθηκε μέσω του Κοσσυφοπεδίου στη δυτική Ευρώπη.

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η αποστολή EULEX για να καταπολεμήσει αυτού του είδους τις οργανώσεις και για να τερματίσει το παράνομο αυτό εμπόριο;

ΕΕ C 314 E, 27/10/2011