Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-004538/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-004538/2011

Kriminalitet organiseret fra Kosovo og politisk engagement

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-004538/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Pino Arlacchi (S&D)

EULEX-missionens rolle er at hjælpe institutionerne, de retslige myndigheder og de retshåndhævende myndigheder i Kosovo i deres arbejde hen imod bæredygtighed og en styrkelse af et uafhængigt retssystem og toldmyndighederne. Missionens førsteprioritet er at styrke bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet. Af høringen, der blev afholdt i Europa-Parlamentet den 15. marts af højtstående EULEX-repræsentanter, fremgik det tydeligt, at EULEX ikke udfører sin mission tilfredsstillende og effektivt. Der er kun blevet foretaget meget få eller ikke særligt detaljerede undersøgelser af den organiserede kriminalitet og dens forbindelser med repræsentanter for de politiske institutioner. Som en følge heraf vil en lang række kriminelle aktiviteter formentlig fortsat kunne finde sted ustraffet.

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at ændre på dette eksempel på ineffektivitet og spild af EU‑skatteborgernes penge?

EFT C 314 E af 27/10/2011