Parlamentin kysymys - E-004538/2011Parlamentin kysymys
E-004538/2011

Kosovon järjestäytynyt rikollisuus ja sen kytkökset politiikkaan

Kirjallisesti vastattava kysymys E-004538/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Pino Arlacchi (S&D)

EULEX-operaation tehtävä on auttaa Kosovon toimielimiä, oikeusviranomaisia ja lainvalvontaviranomaisia kehityksessään kohti kestävyyttä ja riippumattoman oikeusjärjestelmän ja tullihallinnon vahvistamista. Operaation tärkein painopiste on korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan vahvistaminen. EULEX:n keskeisimpien edustajien 15. maaliskuuta Euroopan parlamentissa pitämän esityksen perusteella on selvää, että EULEX ei täytä tehtäviään tyydyttävällä ja tehokkaalla tavalla. Järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen kytköksiä poliittisten elinten edustajiin on tutkittu vain vähän tai ei ollenkaan. Tämän seurauksena suuri määrä rikoksia saattaa edelleen jäädä ilman rangaistusta.

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä muuttaakseen tätä esimerkkiä tehottomuudesta ja EU:n veronmaksajien rahojen haaskauksesta?

EYVL C 314 E, 27/10/2011